Cordaad Welzijn Goedbezig Valkenswaard

Missie & visie

 

Cordaad Welzijn stelt zich ten doel om middels de inzet van professionele krachten en vrijwilligers, het uitvoeren, ondersteunen en/of stimuleren, coördineren, begeleiden van activiteiten, die de woon- en leefsituatie van de bevolking in haar werkgebied verbeteren. Hierdoor kunnen de mensen beter participeren in de samenleving en wordt aldus een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het bestaan van de bevolking in haar werkgebied. Verder het verlenen van diensten aan bedrijven en het bedrijfsleven daaromtrent en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Vrijwilligerswerk

Afgelopen jaren hebben we gezien dat er steeds meer druk is neergelegd bij individuele burgers. Onder andere zien we grote druk op vrijwilligers, verenigingen en mantelzorgers. Daarin weten we samen met onze partners, op basis van gezamenlijke waarden, normen en uitgangspunten het verschil te maken. Onze vrijwilligerscentrales zijn er voor alle inwoners, verenigingen en gemeente. Binnen onze vrijwilligerscentrale werken we uiteraard met vrijwilligers. Zij worden ondersteund en gecoacht door een agogisch medewerker.

Onze vrijwilligerscentrale schoolt, traint en coacht vrijwilligers- en verenigingen. De vrijwilligerscentrale is de verzamelplek voor expertise op het gebied van vrijwilligerswerk.

De vrijwilligerscentrale adviseert vrijwilligers en verenigingen over recente ontwikkelingen, de wijze waarop vrijwilligers betrokken worden en betrokken blijven en de manier waarop vrijwilligerswerk duurzaam kan worden ingezet. Dit doen we door het matchen van vraag en aanbod, rekening houdend met passie, mogelijkheden en verwachtingen van beide partijen.

Ook leveren we een bijdrage aan gemeentelijk vrijwilligersbeleid. Wij zien signalen en ontwikkelingen, deze analyseren we en geven op basis daarvan advies.